Temiz Yaşam Gelecek

TEK BİR ÇAREMİZ VAR; Temiz ve çevreci enerji kaynaklarından elektrik üretimini artırarak dünyamızı korumak.

Farkında Mısınız?

Dünyamızda küresel ısınmadan kaynaklı meteorolojik olaylar hızla artmakta. İklim krizi hayatımızın her alanında hissediliyor.
Yangınlar, göçler, sel baskınları, endemik türlerin yok olması. Kısacası dünyamız alarm veriyor.


Başta karbondioksit olmak üzere bazı gazlar dünyamızın etrafını kaplayarak güneşten gelen ısıyı hapsetmektedir.Bu ısınmadan dolayı dünyamızdaki tüm ekosistem olumsuz etkilenmekte, dünyamızın dengesi bozulmaktadır.
İklim krizi ile mücadele etmenin en etkin yollarından biri yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesidir.
Güneş enerjisi doğa ile barışıktır.
Örneğin Güneş Enerjisi ile elektrik üretilirken; su tüketilmez, atık üretilmez, karbon salınımı gerçekleşmez. Hava kirliliğinden dolayı ölümler ve buna bağlı olarak sağlık harcamaları azalmaktadır.
Temiz enerji yatırımları ciddi sayıda istihdam yaratmaktadır. Dünyada 11 milyon Türkiye'de 65 bin kişi temiz enerji sektöründe çalışmakta ve rakamlar gittikçe artmaktadır.
Yenilenebilir enerji ile ülkemizin enerji arz güvenliği daha da gelişmektedir.
Avrupa Birliği yenilenebilir enerji hakkında 2030 yılı için bazı hedefler belirlemiştir.
2018 aralık ayında yenilenebilir enerji yönetmeliği revize edilip yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe göre Avrupa Birliği 2030 yılında ürettiği elektriğin %32'sini temiz enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflemiş olup, Solartec ülkesini ve milletini bu hedefe taşımayı yegane görev olarak benimsemiştir.