Kendi kendini sürekli ve doğal olarak yenileyebilen bir enerji kaynağından üretilebilen bütün enerjiler yenilenebilir enerjidir. Güneş ışığı, rüzgar, jeotermal ısı ve gelgit hareketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir.