Bu terim, elektrik şebekesine yapılmış olan bağlantının tamamen koptuğu zaman kullanılır. Şebekeden bağımsız hale gelen bir fabrika ya da işletme, tüketeceği tüm elektriği kendisi üretmek zorunda kalır.