EPDK tarafından belirlenen ulusal perakende elektrik birim fiyatlarını ifade etmektedir. İşletmenin bağlı olduğu abone grubuna göre değişkenlik göstermektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesi ile Şebeke Paritesi içerisinde yeşil tarife de yer almaktadır.