Temiz enerjinin teşvikini sağlayabilmek adına, genellikle hükümet tarafından emlak vergisindeki yıllık ödeme üzerinden geri ödenen bir kredidir. Böylece, geri ödenen ve kazanılan bu kredi sayesinde fotovoltaik sistemler kurularak, temiz enerjinin kullanımı yaygınlaştırılabilir.