Bu terim, güneş enerji sistemlerinde üretilen enerjinin depolandığı bir bataryanın mevcut olması durumunda kullanılır. Enformel olarak solar batarya ya da güneş pili olarak adlandırılır.