Derecelendirilmiş enerji maliyeti, güneş enerji sisteminin birim başına enerji maliyetidir. Sistem için cepten yapılan harcamaların, sistemin ömrü boyunca üreteceği enerjinin toplam miktarına bölünmesi ile bulunan bir maliyettir.